Skip to content Skip to footer

Artikel i Barnhälsa

Den 26:e september fick vi möjligheten att få med en halvsida om Meningokockfonden och vad vi gör i bladet Barnhälsa som blev lanserad tillsammans med Aftonbladet och digitalt på Hälsoportalen samt Facebook.  Läs vår artikel på Folkhälsasverige.se

Kampanjens syfte är att sätta barn och ungas hälsa och välbefinnande i fokus. Vi gör det genom att belysa de frågor som berör barn och ungas rättigheter och den fysiska såväl som psykiska hälsan. Vi vill ge barnen de absolut bästa förutsättningarna i livet. Tillsammans med organisationer, forskare och ledande aktörer når vi blivande föräldrar, föräldrar och anhöriga med ett utbildande och inspirerande innehåll.  

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now