Skip to content Skip to footer

Efterverkningar

De flesta som får hjärnhinneinflammation återhämtar sig helt, men det kan ta tid.  Vissa kan uppleva en rad olika efterverkningar, som kan variera från milda till mer allvarliga och invalidiserande. Många barn och vuxna med hjärnhinneinflammation…

Hörselförlust

En hörselnedsättning kan bero på arvsanlag, miljö, ålder och/eller sjukdom. Var i örat den sitter och hur omfattande den är har stor betydelse för hur landets 1,5 miljoner hörselskadade hör och kan kommunicera i sin…

Förlust av syn/synproblem

Din synnedsättning kan bero på en ögonsjukdom. Det varierar mellan de olika sjukdomarna hur snabbt synen förändras och hur mycket din syn blir nedsatt. En del sjukdomar gör att din syn blir nedsatt under en tid men sedan blir den…

Organskada/organsvikt

Septisk chock är en livshotande form av sepsis. När det blodtrycksfall som uppstår vid sepsis inte går att häva med stora mängder intravenös vätsketillförsel, kallas tillståndet för septisk chock. Orsaken till blodtrycksfallet är en kraftig inflammatorisk reaktion med massivt pådrag av…

Depression

Du kan ha fått en depression om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period, och har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra. Då kan du…

Cerebral pares

Vid cerebral pares påverkas förmågan att röra sig. Det beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder. Besvären finns kvar hela livet. Cerebral pares förkortas oftast med CP. Det finns…

Hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppkomma genom exempelvis olyckor eller sjukdom. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktioner. Det finns många…

Amputation

Vid vissa särskilt allvarliga fall av sepsis kan det bli nödvändigt att amputera delar av eller hela kroppsdelar, så som fingrar, tår, armar och ben. Vid sepsis sjunker blodtrycket, vilket gör att kroppen har svårt att syresätta sig. Kroppen behöver…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now