Skip to content Skip to footer

Smittvägar

Hur smittas man? Meningokocker sprids genom nära kontakt eller direktkontakt, i regel via luftburen droppsmitta eller saliv som t.ex. att: Pussas Dela ett glas Dela en cigarett Hosta Trånga evenemang Trångt boendeutrymmen

Vem drabbas?

Kunskap är viktigt också när det gäller sjukdomar som inte är så vanliga. ”Det händer inte mig” är det många som tänker, men tyvärr så gör det. Meningokocker kan drabba vem som helst och i princip…

Informationspaket

Vi har tagit fram informationsmaterial om meningokocker i form av små visitkort med symptomen, en A5 broschyr och A3 affisch med information samt pennor som kan beställas via vår webbshop. Första leveransen av vårt informationspaket går…

Förebyggande åtgärder

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B. Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när…

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Sjukdomsinformation Vid kliniskt uttalad meningokocksjukdom har patienten ofta en blodförgiftning (sepsis) och en svår hjärnhinneinflammation, som snabbt måste behandlas för att patienten skall bli helt återställd. Tragiska dödsfall, där patienter dör innan adekvat behandling hunnit…

Vad är skillnaden mellan bakteriell och viral meningit?

Meningit kan vara ett mycket skrämmande ord för människor att höra. Det är viktigt att veta att det finns olika typer av meningit. De olika typerna har olika konsekvenser när det gäller behandling och risken att…

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Meningokocksjukdomen är en akut insättande febersjukdom som brukar ge hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Ett kännetecken som ibland…

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som påvisas ganska ofta i svalget även från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Det finns 13 olika…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now