Skip to content Skip to footer

Vad är skillnaden mellan bakteriell och viral meningit?

Meningit kan vara ett mycket skrämmande ord för människor att höra. Det är viktigt att veta att det finns olika typer av meningit. De olika typerna har olika konsekvenser när det gäller behandling och risken att vidarebefordra den, liksom vad resultatet för patienten kan bli.

Meningit betyder inflammation i hjärnhinnorna (hjärnhinneinflammation är den medicinska termen för foder i hjärnan). Inflammation av meninges eller hjärnhinneinflammation orsakas oftast av en infektion, men kan orsakas av andra saker som mediciner eller andra medicinska tillstånd. Meningit som orsakas av en infektion orsakas normalt av antingen en bakterie eller ett virus.

Viral meningit?

Viral meningit är den vanligaste typen av meningit hos vuxna och äldre barn. Det kan orsakas av många olika virus, men det vanligaste är herpes simplex-virus (normalt samma typ av virus som orsakar könsherpes), vattkoppor eller bältrosvirus (även känt som varicella zoster-virus) och enterovirus. Av dessa är enterovirus de vanligaste.

Viral meningit uppvisar liknande symptom som bakteriell meningit såsom feber, huvudvärk, ogillar inte ljus och stelhet i nacken. Det kan förekomma med ett utslag, men detta skiljer sig normalt mycket från utslaget i bakteriell meningit med meningokocksjukdom. Viral meningit är nästan aldrig livshotande.

Bakteriell meningit?

Bakteriell meningit är mindre vanligt än viral, men det kan fortfarande hända med någon i alla åldrar. Många olika bakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation men de vanligaste i hela världen är meningokock, pneumokock, Haemophilus influenzae. Bakteriell meningit kan förekomma tillsammans med sepsis, vilket är den mer livshotande formen av sjukdomen och involverar ofta också bakterier som invaderar blodet. Sepsis kan uppstå med eller utan bakteriell meningit.

Bakteriell meningit och sepsis är allvarliga, livshotande sjukdomar. De första symtomen är ofta ospecifika och inkluderar feber, kräkningar, huvudvärk och obehag. Lemsmärta, blek hud och kalla händer och fötter förekommer ofta tidigare än utslag, nackstyvhet, ogillar inte starkt ljus och förvirring.

Hur kan du se skillnaden mellan viral och bakteriell meningit?

För att avgöra om en person lider av viral eller bakteriell meningit kommer läkarna måste utföra en lumbalpunktion. Det handlar om att samla in ett prov av cerebrospinalvätskan (CSF) som omger hjärnan och ryggmärgen för att ta reda på vad som orsakar hjärnhinneinflammationen. Om resultaten från ländryggen identifierar ett specifikt virus eller bakterier är diagnosen klar. Ofta identifieras dock inte det specifika felet och läkaren kommer att behöva lita på flera ”ledtrådar” i CSF för att bestämma. Om de är osäkra de normalt kommer att välja att behandla för bakteriell meningit, ’för säkerhets skull’.

Ledtrådarna som läkaren använder är halterna av vita celler, protein och glukos i CSF. I bakteriell meningit är antalet vita celler mycket högre än vid viral meningit (och är en annan typ av vitcell), proteinet är mycket högre och glukosen är mycket lägre än vid viral meningit.

Det är viktigt att veta om orsaken är viral eller bakteriell, eftersom detta kommer att avgöra hur man ska behandla patienten. I bakteriell meningit är antibiotika viktiga, men i viral meningit kommer t.ex. antibiotika inte att ha någon effekt.  

Patienter med viral meningit kan känna sig ganska sjuk ett tag efter sjukdomen, med symtom på trötthet, huvudvärk och ångest. Men viral meningit dödar nästan aldrig människor. Bakteriell meningit kan å andra sidan vara snabbt dödlig eller orsaka förödande efter effekter, så det är viktigt att behandla dessa fall med antibiotika så snart som möjligt.

Viral meningit överförs inte till andra genom att vara i nära kontakt – till skillnad från den meningokocka formen av bakteriell meningit – så ingen förebyggande behandling behövs för släktingar.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now