Skip to content Skip to footer

Sekretesspolicy

1. Introduktion

Vi bryr oss att du litar på oss och hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna sekretesspolicy förklarar vi därför varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

Personlig information är information och bedömningar som kan kopplas till en identifierbar person. Det kan vara till exempel namn och kontaktinformation, inköpshistorik eller information om intressen.

Användning av personuppgifter måste följa personuppgiftslagen. Vi som personuppgiftsansvarig kommer att se till att vi använder personuppgifter om dig i enlighet med lagreglerna.

2 Vilken personlig information har vi om dig

Beroende på vilken information du ger oss, hur du använder våra tjänster och vilka behörigheter du ger oss, har vi den här informationen om dig:

· Information om dig: Information som du anger när du använder vårt kontaktformulär, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, samt annan information du anger i formuläret.

· Kommunikation: Information du ger oss när du kontaktar vårt kundcenter, såsom e-postmeddelanden som skickas mellan oss.

· Information om användning av webbplatsen: Information vi får när du använder vår webbplats, till exempel vilken typ av enhet du har (t.ex. mobil eller PC), IP -adress, vilka sidor du besöker och vilka funktioner du använder där, och hur du använder vår websida.

· Profilinformation: Information och antaganden vi skapar automatiskt baserat på annan information (nämnd ovan) vi har om dig, till exempel dina preferenser och intressen och vilka demografiska grupper du tillhör, såvida du inte har motsatt dig detta.

3 Vad använder vi den personliga informationen till

Vi använder din personliga information för följande ändamål:

1. Erbjud webbplats: Vi använder information för att anpassa vår webbplats till den tekniska utrustning du använder. Vi kan också använda informationen för att anpassa innehållet på vår webbplats till det vi tror att du är intresserad av. 

2. Kundtjänst: Vi lagrar information som du tillhandahåller och tar emot om du kontaktar oss för att tillhandahålla service och hantera din kundrelation.

3. Statistik: Vi sammanställer statistik och kartlägger marknadstrender för att förbättra och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Så långt som möjligt gör vi detta med anonym information, utan att veta att informationen är specifikt relaterad till dig.

4. Marknadsföring: Vi använder din kontaktinformation (t.ex. telefonnummer och e -postadress) för att skicka rekommendationer och information om specialerbjudanden till dig . Vi kan använda profilinformation för att göra rekommendationerna och informationen så relevant för dig som möjligt, såvida du inte har invänt mot detta.

Den rättsliga grunden är vår legitimt intresse av att kunna erbjuda ytterligare utveckla och marknadsföra våra tjänster, samt för att uppfylla vår kontakt med dig.

4 Vem delar vi personlig information med

Vi delar personuppgifter med företag som erbjuder tekniska och administrativa tjänster till oss, till exempel IT-leverantörer. Vi har avtal med dessa för att säkerställa din integritet.

Vi kan lämna ut information i enskilda fall, till exempel till offentliga myndigheter, om vi misstänker brott.

Om du samtycker kan vi dela din personliga information med våra partners enligt beskrivningen i ditt samtycke.

5 Hur länge lagrar vi personlig information

Vi lagrar information om dig, så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket det samlades in, eller om vi är skyldiga att lagra informationen. Informationen kommer att raderas eller anonymiseras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå syftet. Nedan följer en översikt över hur länge vi lagrar din information:

· Information om dig: Vi tar bort information om dig om du har varit inaktiv i mer än 12 månader, och inte be oss att spara informationen för senare.

· Information om användning av webbplatsen: Vi lagrar information om din användning av vår webbplats i upp till 6 månader.

· Kommunikation: Vi lagrar kommunikation med våra kunder i tre år, såvida vi inte behöver lagra den längre, t.ex. i samband med klagomål eller anspråk.

6 Dina rättigheter

Du kan ha rätt att be oss att:

· Ge dig ytterligare information om hur vi behandlar din personliga information.

· Ge dig en kopia av personlig information om dig.

· Uppdatera din personliga information.

· Radera information som vi inte längre har lagringsgrund för.

· Begränsa eller stoppa behandlingen av din information

· Motstå dina automatiska individuella beslut, inklusive profilering.

· Ge dig information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, be oss att överföra detta till ett annat företag.

· Återkalla alla samtycken du har gett oss.

Var medveten om att det finns begränsningar för dessa rättigheter. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om detta.

Om du tror att vi behandla personuppgifter i strid med personuppgiftslagen har du rätt att klaga hos Datatilsynet. Innan du gör detta vill vi att du kontaktar oss så att vi kan svara på dina frågor eller rensa upp eventuella missförstånd.

7 Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att säkerställa funktionalitet på webbplatsen, analysera internettrafik och se vilka delar av vår webbplats du har besökt.

Meningokockfonden använder cookies på denna webbplats, genom ditt samtycke ger du Meningokockfonden rätt att lagra så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Meningokockfonden använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Cookies används också för att samla in information om hur webbplatsen används. För Meningokockfonden innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

8 Ändringar av sekretesspolicyn

Vi kommer att kunna uppdatera sekretesspolicyn då och då. Du kommer att meddelas om betydande förändringar. Du hittar alltid den senaste versionen av vår sekretesspolicy på webbplatsen / appen.

9 Kontaktinformation

Om du vill komma i kontakt med oss ​​kan du använda följande kontaktinformation:

Kontaktperson: Christine Bennborn

E-postadress: info@meningokockfonden.se

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now