Skip to content Skip to footer

Juni 2022: Antal fall på väg upp?

2022 antal fall ökar igen Under åren med Covid-19 var antal fall av meningokocker på det lägsta nivå sen tillgängliga mätningar som vi har tillgång till. Under de första 5 månader föregående år var det total…

Maj 2022: Vill du bli företagssponsor?

Meningokockfonden är en stiftelse som är 100% baserad på ideella krafter. För att kunna driva vår verksamhet framåt har vi skapat en möjlighet via bolaget Target Aid för företag som vill hjälpa oss i vårt…

April 2022: World Immunisation Week 2022

Det är World Immunization Week 2022 24:e till 30:e april och årets tema är "Long Life For All". Detta tema främjar användningen av vacciner för att skydda människor i alla åldrar mot sjukdomar. Vi stöder denna…

April 2022: Incidens per åldersgrupp 2021

2021 var ett år med fortsatt Covid-19 pandemi. Under 2021 var det ett mycket lågt antal fall som kan nästan helt hänföras till pandemin. Totalt var det 10 registrerade fall under hela året med flest fall under…

Februari 2022: Delta i en studie?

Har ditt barn fyllt 10 år, men ännu inte 18? Nu har hen möjlighet att delta i en studie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier. Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum söker deltagare till ett…

Januari 2022: World Meningitis Day 2022

World Meningitis Day 2022: Date Change to 5th October World Meningitis Day was first held in 2008 and every year since then we at the Confederation of Meningitis Organisations (CoMO) have been using this opportunity…

2020 – Incidens per åldersgrupp

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket…

FNs hållbara utvecklingsmål

Ett nyckelmål för FNs hållbara utvecklingsmål är "god hälsa och välbefinnande", som strävar efter #HealthForAll.  Den globala färdplanen "Defeating Meningitis by 2030" är uppbyggd kring att säkerställa universell hälsotäckning, avgörande för att uppnå Sustainable Development Goals. 

Tusen Tack!

Tack för ditt stöd under det gångna året, som har gjort en verklig skillnad och möjligt för oss att öka medvetenheten om hjärnhinneinflammation, meningokocker och andra relaterade sjukdomar. Vi ser fram emot att fortsätta resan #defeatmeningitis…

God Jul och ett Gott Nytt År!

Meningokockfonden önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År! Ett helt nytt år och ett oskrivet blad står för dörren. Ett nytt möjligheternas år där vi skall fortsätta vårt arbete för att #defeatmeningitis. Det är…

En Julklapp som gör skillnad

Vid att ge en Julklapps bidrag är du med på att supportera ett forskningsprojekt om ”Meningokocksjukdom hos barn och ungdomar i Sverige” som Meningokockfonden skall vara med på att finansiera. Om du vill stödja forskningen, skänk gärna ett…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now