Skip to content Skip to footer

Meningitis Flag

Det är dags att välja sida!

Meningit är en förödande och handikappande sjukdom, men tillsammans kan vi hjälpa till att bekämpa den. Det krävs bara att du förstår dess risker, känner igen dess symtom, pratar med din vårdpersonal om sätt att skydda dig själv, litar på dina instinkter om du misstänker meningit, och framför allt, alltid söker medicinsk hjälp snabbt. Hissar Meningitis-flaggan och hjälper till att sprida medvetenhet om dessa enkla åtgärder.

Defeat Meningitis: spela din roll

Meningit är inflammation i hjärnhinnorna, hjärnans och ryggmärgens foder. Det orsakas vanligtvis av en infektion. Bakteriell meningit är den vanligaste farliga typen av meningit, och den är till stor del förebyggbar. Trots betydande framsteg under de senaste två decennierna är meningit fortfarande en av världens främsta infektionssjukdomsdödare.

Dessa siffror understryker vikten av vårt arbete med att öka medvetenheten om symtom och förebyggande åtgärder:

Över 2,5 miljoner människor drabbas globalt av meningit varje år.

Tragiskt nog dör 1 av 6 människor av meningit.

Meningit kan utvecklas snabbt och leda till döden inom 24 timmar.

1 av 5 överlevande får livsförändrande funktionsnedsättningar, som hjärnskada eller förlust av extremiteter.

Lär dig mera om meningokocker på WHO sin webbsida: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis

Gå med i kampen mot Meningitis

”Meningitgemenskapen” är en kraftfull gemenskap för framsteg som nå har fått en samlad symbol att enas kring.

Meningitis-flaggan skapades av meningitgemenskapen, för just gemenskapen. Den syftar till att öka allmänhetens förståelse för meningit och ge de drabbade en röst, för att säkerställa att de får det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential. Flaggen syftar också till att stödja Världshälsoorganisationens (WHO) globala vägkarta för att besegra meningit fram till 2030.

https://www.who.int/initiatives/defeating-meningitis-by-2030

 

Känn till symptomen, lita på dina instinkter och sök snabbt professionell läkare om du misstänker att någon mår dåligt.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now