Skip to content Skip to footer

World Immunisation Week

Varje år samordnar Världshälsoorganisationen (WHO) Världens immuniseringsvecka (24-30 april 2023), en kampanj som syftar till att skydda samhällen över hela världen från vaccinpreventabla sjukdomar. CoMO, en del av Meningitis Research Foundation (MRF), använder denna tid för…

En global plan för att besegra meningit till 2030

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en global plan som dramatiskt kommer att förbättra förebyggande av hjärnhinneinflammation, diagnos och behandling, sjukdomsövervakning, hälsoförespråkande, stöd och eftervård. Detta är en game changer för personer som löper risk att drabbas av…

FNs hållbara utvecklingsmål

Ett nyckelmål för FNs hållbara utvecklingsmål är "god hälsa och välbefinnande", som strävar efter #HealthForAll.  Den globala färdplanen "Defeating Meningitis by 2030" är uppbyggd kring att säkerställa universell hälsotäckning, avgörande för att uppnå Sustainable Development Goals. 

Effektiva vacciner är tillgängliga!

Effektiva vacciner är tillgängliga för att #DefeatMeningitis. WHO’s globala färdplan "Defeat Meningitis by 2030" strävar efter en minskning av bakteriell meningit som kan förebyggas med vaccination.    Hur effektiva är vaccinerna mot meningokocker som för närvarande…

De fem grundpelarna

Utvecklingen av strategin att #DefeatMeningitis har involverat hundratals experter och intressenter. Tack vare breda konsultationer så beskriver ”Defeating Meningitis by 2030” globala vägkarta ett omfattande, multi-sektor perspektiv genom de fem grundpelarna.

Global Roadmap Launch

Tillsammans vi kan #DefeatMeningitis.  I samband med WHO:s Global Roadmap Launch gjorde CoMO/MRF en video som visar det stora engagemang som tas över hela världen av privatpersoner och non-profit organisationer. WHO and partners call for urgent action…

Förebygga med vaccination

För en sjukdom som i stor utsträckning kan förebyggas av vaccin har vi äntligen verktygen för att #DefeatMeningitis. Tack vare den globala färdplanen ”Defeating Meningitis by 2030” har vi nu en tydlig väg framåt för att…

Varför är den globala färdplanen viktig?

Den globala färdplanen ”Defeat Meningitis by 2030” visar WHO:s tredelade uppdrag:- att främja hälsa- hålla världen säker- att tjäna de mest utsatta Det finns otaliga anledningar till varför vi måste #defeatmeningitis

Meningit är dödligt och handikappar

Meningit är dödligt och handikappar. Effekterna av sjukdomen är allvarliga och långtgående. Med den globala färdplanen ”Defeat Meningitis 2030” kan vi äntligen få ett slut på den förödelse som orsakas av denna lömska sjukdom. #DefeatMeningit

Den globala färdplanen

Den globala färdplanen ”Defeat Meningitis by 2030” beskriver en heltäckande vision för #DefeatMeningitis, förankrad av tre ambitiösa - men ändå uppnåbara - visionära mål. Läs mer på: https://bit.ly/2Xzh2fG

Health For All

Om vi ​​#DefeatMeningitis hjälper vi också till att uppnå #UniversalHealthCoverage. Den färdplanen kommer att driva framsteg inom hälsovård och tjänster, från immunisering, till primärvård, till hälsofinansiering, till handikappstöd och mycket mer. #HealthForAll

Global Roadmap Launch

Låt oss #DefeatMeningitis tillsammans! WHO har släppt världens första globala färdplan för att besegra hjärnhinneinflammation och den 28/9-2021 lanserades denna färdplan officiellt. Läs mer på WHO: s webbplats: https://www.who.int/initiatives/defeating-meningitis-by-2030.
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now