Skip to content Skip to footer

En global plan för att besegra meningit till 2030

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en global plan som dramatiskt kommer att förbättra förebyggande av hjärnhinneinflammation, diagnos och behandling, sjukdomsövervakning, hälsoförespråkande, stöd och eftervård.

Detta är en game changer för personer som löper risk att drabbas av hjärnhinneinflammation. Att omvandla WHO:s globala färdplan för att besegra meningit till 2030 till verklighet kan rädda mer än 200 000 liv årligen och avsevärt minska funktionshinder orsakade av hjärnhinneinflammation. För närvarande dödar bakteriell meningit 1 av 10 personer som får den och orsakar livslångt handikapp hos 1 av 5 personer som överlever den.

Färdplanen har utvecklats av WHO med omfattande samråd och input från hundratals globala experter, inklusive personer som är direkt drabbade av hjärnhinneinflammation, forskare, representanter från länder och organisationer från det civila samhället som MRF. Fem sammanlänkade arbetspelare har utvecklats för att uppnå färdkartans visionära mål:

Förebyggande och epidemikontroll – utveckling och tillgång till vacciner och riktade insatser.

Diagnos och behandling – förbättrad diagnostik, utbildning av vårdpersonal och ärendehantering.

Sjukdomsövervakning – korrekt data för att informera om kontrollpolicyer och övervaka framstegen.

Stöd och eftervård – Lämpligt stöd till personer, familjer och vårdare som drabbats av hjärnhinneinflammation.

Förespråkande och engagemang – öka allmänhetens och politiska medvetenheten om hjärnhinneinflammation och dess effekter.

Mera information om den globala planen kan du hitta här (på engelska):

Meningitis Research Foundation

World Health Organization

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now