Skip to content Skip to footer

Myt och Fakta

 MYT  Meningokocker drabbar endast spädbarn och småbarn.  FACT  Meningit kan - och gör - drabba alla, i alla åldrar, när som helst. Fullt friska människor i alla åldrar fortsätter att drabbas av denna dödliga sjukdom, som kan döda…

Q&A

Q: Finns det en inkubationsperiod för bakteriell meningit? A: Ja. Symtom visas normalt inom cirka fem dagar efter att man har blivit smittad av bakterien. Vanligtvis måste man vara i mycket nära eller regelbunden kontakt med någon för…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now