Skip to content Skip to footer

Q&A

Q: Finns det en inkubationsperiod för bakteriell meningit?

A: Ja. Symtom visas normalt inom cirka fem dagar efter att man har blivit smittad av bakterien. Vanligtvis måste man vara i mycket nära eller regelbunden kontakt med någon för att bakterierna ska passera mellan två personer.

Q: Kan alla få meningokocker?

A: Alla, var som helst är utsatta, men vissa människor är mer mottagliga:

 ➡️ Under 5 år

➡️ Tonåringar och unga vuxna

➡️ Över 65 år


Q:
 Vad ska jag göra om jag är orolig för någon som är sjuk?

A: Lita på dina instinkter. Någon som har meningit eller sepsis kan bli allvarligt sjuk mycket snabbt. Få tak i medicinsk hjälp omedelbart om du är orolig för någon som är sjuk

Q: Kan meningit / hjärnhinneinflammation och sepsis behandlas?

A: Ja. De flesta människor återhämtar sig, men de behöver akut vård på sjukhus, och vissa människor sitter kvar med funktionsnedsättningar eller andra efter effekter.

Q: Är det säkert för min son att leka med ett annat barn som har haft meningit / hjärnhinneinflammation?

A: Ja. Det är helt säkert för din son att leka med det andra barnet. Den antibiotika som det andra barnet fick på sjukhuset har dödat bakterierna, så att han / hon inte är smittsam längre

Q: Vad orsakar meningt / hjärnhinneinflammation och sepsis?

A: Bakterier, virus och svampar kan orsaka meningit / hjärnhinneinflammation och sepsis om de invaderar kroppen. Även om det finns vacciner som förhindrar vissa typer, är inte alla orsaker förebyggande av vaccin, så det är viktigt att vara medveten om symtomen

Q: Kan du återhämta dig från bakteriell meningit?

A. Ja. De flesta återhämtar sig, men det kan vara en mycket lång process och alla är olika. Vissa människor lever vidare med funktionshinder eller andra efter effekter, inklusive hörselnedsättning eller problem med psykisk ohälsa.

Q: Är meningit farligt?

A: Alla former av meningit bör betraktas som en medicinsk nödsituation. Även med snabb diagnos och behandling kommer cirka 10 % av patienterna med bakteriell meningit att dö inom 24-48 timmar efter symtomdebut. Om någon är sjuk och försämras snabbt är det alltid viktigt att söka akut läkarvård.

 

Previous
Next
Previous
Next
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now