Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

2020 och 2021 - pandemi år Under 2020 och 2021, som var  pandemi år, var det ett dödsfall i 2020 och 2 dödsfall i 2021 i Sverige på grund av meningokocker. Tyvärr var det inte…

Antal fall/år

2022 antal fall ökar igen Under åren med Covid-19 var antal fall av meningokocker på det lägsta nivå sen tillgängliga mätningar som vi har tillgång till. De första 8 månader av 2022 visar att det är…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now