Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

2020 och 2021 - pandemi år Under 2020 och 2021, som var  pandemi år, var det ett dödsfall i 2020 och 2 dödsfall i 2021 i Sverige på grund av meningokocker. Tyvärr var det inte…

Antal fall/år

2023 på väg mot pre-Covid nivå? Till och med mars 2023 är det registrerad 8 fall av meningokocker vilket är två mera än samma period föregående år. 2022 antal fall ökar igen Under åren med Covid-19…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now