Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

2022  Under 2022 är det registrerat 2 dödsfall i den äldre åldersgruppen 85+ på grund av meningokocker, dvs totalt samma antal som i 2021. Dock är det svårt att dra några konklusioner då 2022 var…

Antal fall/år

2023 på väg mot pre-Covid nivå? Vi måste tyvärr meddela att det under oktober månad är registrerat 2 nya fall av meningokocker i Sverige, totalt 23 vilket är lika många som under hela 2022. 2022 antal…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now