Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

Under 2020, som var ett pandemi år, var det bara ett dödsfall i Sverige på grund av meningokocker. Tyvärr var det inte tillfället året innan där man så en ökning och hela 10 personer dog…

Antal fall/år

Under Corona pandemin har det varit ett lågt antal fall mot det normala som har varit mellan 50-100 per år.  Vi väntar att se en betydlig ökning när samhället kommer tillbaka till det normala Under 2020 rapporterades…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now