Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

2022 

Under 2022 är det registrerat 2 dödsfall i den äldre åldersgruppen 85+ på grund av meningokocker, dvs totalt samma antal som i 2021. Dock är det svårt att dra några konklusioner då 2022 var delvis ett pandemi år. Men det är positivt att antal döda är relativt lågt med tanke på att det var 23 personer som smittades under 2022.

2020 och 2021 – pandemi år

Under 2020 och 2021, som var  pandemi år, var det ett dödsfall i 2020 och 2 dödsfall i 2021 i Sverige på grund av meningokocker. Tyvärr var det inte tillfället året innan där man så en ökning och hela 10 personer dog på grund av meningokocker.

2019 blev ett svart år

Statistik ifrån Folkhälsomyndigheten i Sverige visar att 2019 har flest fall av invasiv Meningokockinfektion sedan 2013 med hela 66 stycken. 10 personer, eller 15,2% dog.

Under 2019 kan man se att åldersgruppen 15-19 och 20-29 har haft en ökning, men att åldersgruppen 0-4 har minskat. Fördelning per kön visar att antal män har gått förbi antal kvinnor med 54,5% mot 45,4% (0,1% okänt). Andelen fall som rapporterats smittade i Sverige var 62 (94%) av totalt 66.

Bakteriell meningit och septikemi är en allvarlig sjukdom som kan drabba vem som helst i alla åldrar. Spridningen av de två huvudsakliga bakteriella orsakerna – meningokock- och pneumokockinfektioner – ökar under vintermånaderna, vilket innebär att fall av bakteriell meningit ökar också

Ref. Folkhälsomyndigheten

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now