Skip to content Skip to footer

Effektiva vacciner är tillgängliga!

Effektiva vacciner är tillgängliga för att #DefeatMeningitis. WHO’s globala färdplan "Defeat Meningitis by 2030" strävar efter en minskning av bakteriell meningit som kan förebyggas med vaccination.    Hur effektiva är vaccinerna mot meningokocker som för närvarande…

Riskgrupper

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år. I många länder rekommenderas det att ungdomar i åldern 15-19 bör överväga att vaccinera sig (individuell bedömning). Deltagande i aktiviteter där…

Förebygg meningokocker genom vaccination

Det bästa sättet att förebygga meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller…

Vart kan jag vaccinera mig mot meningokocker?

Du kan vaccinera dig på olika vaccionationscentraler, läkarmottagningar och även på apotek. Priset för MenACWY varierar mellan 650:- till 800:- Priset för MenB varierar mellan 1.200:- till 1.500:-

Varför vaccinera sig?

Man kan ha delade meningar om man skall vaccinera sina barn och ungdomar eller inte och om man skall informera allmänheten om olika typer av vacciner eller inte. Men om vi hade fått information om MenACWY…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now