Skip to content Skip to footer

Förebygg meningokocker genom vaccination

Det bästa sättet att förebygga meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller livslångt funktionshinder.

I sin enklaste mening hjälper ett vaccin att förebygga en sjukdom genom att öka kroppens motståndskraft mot den sjukdomen.

Vet du vilka vaccin mot meningokocker som är tillgängliga för dig?

Fråga din lokala vårdgivare – de hjälper gärna! Kom ihåg att flera vacciner behövs för att skydda dig från de vanligaste meningitstammarna.

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

Vaccination rekommenderas i Sverige bara till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning.

Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.

Extern länk för att läsa mera om vaccination: vaccininfo.seCoMO, vaccin.se och meningokocker.se

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now