Skip to content Skip to footer

Vaccin mot meningokocksjukdom ingår inte i allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige

Det mest effektiva du kan göra för att skydda dig och dina barn från meningokocker är att bli vaccinerad.

Det finns säkra och effektiva vacciner som skyddar mot de vanligaste orsakerna till livshotande bakteriell meningit och septikemi (meningokock, pneumokock och Hib). Vanligaste vaccinerna i Sverige är MenACWY och MenB. Båda bör tas.

Vacciner som skyddar mot några vanliga orsaker till livshotande bakteriell meningit och septikemi är rutinmässigt tillgängliga i många delar av världen. I Sverige måste man per i dag själv aktivt be om vaccination för meningokocker.

Visste du att MMR-vaccin skyddar mot virala former av hjärnhinneinflammation?

Meningitvacciner ges rutinmässigt till barn från 2 månaders ålder och framåt, dock inte i Sverige. Små barn har mindre utvecklade immunförsvar än äldre åldersgrupper vilket innebär att de har ökad risk.

Inte alla orsaker till meningokocker och septikemi kan förebyggas av vacciner så att det är viktigt att känna igen symtomen.

Läs också artikel ifrån Pfizer.

Europeiska land där meningokock vaccination är på det allmänna barnvaccinationsprogram

Europeiska land där pneumokock vaccination är på det allmänna barnvaccinationsprogram

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now