Skip to content Skip to footer

Riskgrupper

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år.

I många länder rekommenderas det att ungdomar i åldern 15-19 bör överväga att vaccinera sig (individuell bedömning). Deltagande i aktiviteter där man har nära kontakt med andra ungdomar under flera dagar, festar, har hög alkoholkonsumtion, delning av flaskor och cigaretter, aktiv eller passiv rökning och lite sömn så kan det öka risken för infektion och att sjukdomen får en snabb utveckling.

Detta gäller särskilt firandet runt studenten, men kan också vara relevant vid festivaleridrottssamlingarungdomsläger och liknande. Rekommendationen gäller även yngre och äldre ungdomar som deltar i liknande aktiviteter.

Ungdomar som vill vaccinera sig innan t.ex. student firande börjar, eller liknande aktivitet med ökad risk för meningokocksjukdom, borde vaccinera sig i god tid före firandet börjar. Skyddet varar i flera år och vaccination tidigt på gymnasiet kommer att ge skydd under den tiden och när man reser senare i tonåren åker på så kallade party resor.

I Sverige gör man per i dag ingen inriktade rekommendationer till åldersgruppen ungdomar 16-19 år och unga vuxna 20-29 år da sjukdomen inte är särskilt utbrett och det är högre fokus på andra sjukdomar och vacciner.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now