Skip to content Skip to footer

Effektiva vacciner är tillgängliga!

Effektiva vacciner är tillgängliga för att #DefeatMeningitis. WHO’s globala färdplan ”Defeat Meningitis by 2030” strävar efter en minskning av bakteriell meningit som kan förebyggas med vaccination.  

 
Hur effektiva är vaccinerna mot meningokocker som för närvarande används i Sverige och resten av världen? #VaccinesWork och vi måste därför säkerställa en rättvis tillgång till immunisering.
 
Hade vi i Norden haft vaccinerna MenACWY och MenB i det nationella vaccinationsprogrammet så hade till exempel Mathias, Emma, Axel, Hans, Loui och Nickes sina liv kunna räddats.
 

Lär dig mera om meningokocker på www.meningokockfonden.sewww.lhl.no/trenger-du-hjelp/interessegrupper/lhl-sepsis-og-meningitt och www.bekaempmeningitis.d

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now