Skip to content Skip to footer

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Sjukdomsinformation

Vid kliniskt uttalad meningokocksjukdom har patienten ofta en blodförgiftning (sepsis) och en svår hjärnhinneinflammation, som snabbt måste behandlas för att patienten skall bli helt återställd. Tragiska dödsfall, där patienter dör innan adekvat behandling hunnit sättas in i tid, skapar en förklarlig fruktan för sjukdomen.

Bärarskap av meningokockbakterien utan att man sjuknar är dock vanligt, omkring tio procent av befolkningen bär på bakterien.

.

Meningokocksepsis

Varje år smittas cirka 60 personer i Sverige av meningokocksepsis, livshotande hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Det finns vaccin mot sjukdomen, men den ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Vem är bärare av bakterierna?

Bakterierna som orsakar meningit är i själva verket relativt vanliga. De flesta av oss verkar ha en naturlig immunitet, men det finns inget sätt att veta vem som har denna immunitet och vem som inte har det.

Upp till 24 procent av ungdomar är bärare av meningokockbakterien och de är en av de grupper som har den högsta andelen fall av meningokocksjukdom, vilket gör att det är viktigt att de vaccineras.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now