Skip to content Skip to footer

Förebyggande åtgärder

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B.

Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit när som helst.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning.

Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now