Skip to content Skip to footer

Förlust av syn/synproblem

Din synnedsättning kan bero på en ögonsjukdom. Det varierar mellan de olika sjukdomarna hur snabbt synen förändras och hur mycket din syn blir nedsatt. En del sjukdomar gör att din syn blir nedsatt under en tid men sedan blir den bra igen. Andra gör att du får en bestående synnedsättning.

Vissa sjukdomar, till exempel hjärnhinneinflammation, kan också påverka din syn.

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now