Skip to content Skip to footer

Hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppkomma genom exempelvis olyckor eller sjukdom. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktioner. Det finns många typer av stöd och behandling som kan kompensera för funktionsnedsättningar.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now