Skip to content Skip to footer

Efterverkningar

De flesta som får hjärnhinneinflammation återhämtar sig helt, men det kan ta tid. 

Vissa kan uppleva en rad olika efterverkningar, som kan variera från milda till mer allvarliga och invalidiserande. Många barn och vuxna med hjärnhinneinflammation blir friska utan att uppleva efterverkningar alls. 

Efterverkningar och komplikationer är vanligare med bakteriell meningit. Cirka 15 % av patienterna har allvarliga funktionsnedsättningar som kräver kontinuerligt stöd. Många fler överlevande kommer att uppleva en rad kortvariga eller mindre allvarliga problem. Septikemi kan leda till amputation av armar och ben och hudärrbildning. 

Även om det sällan är livshotande, kan viral hjärnhinneinflammation göra människor mycket illamående. Det är vanligtvis en mild sjukdom som kännetecknas av feber, svår huvudvärk, värk och smärta. Efterverkningar av viral meningit förekommer oftare hos nyfödda spädbarn eller hos äldre än hos barn, ungdomar eller vuxna. 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now