Skip to content Skip to footer

Organskada/organsvikt

Septisk chock är en livshotande form av sepsis. När det blodtrycksfall som uppstår vid sepsis inte går att häva med stora mängder intravenös vätsketillförsel, kallas tillståndet för septisk chock. Orsaken till blodtrycksfallet är en kraftig inflammatorisk reaktion med massivt pådrag av inflammatoriska budbärarmolekyler, exempelvis cytokiner som TNF-αIL-1 och flera andra. Dessa inflammatoriska molekyler leder i sin tur till att blodkärlen vidgas, vilket leder till att blodtrycket faller, och därmed uppstår ischemiorgansvikt och koma.

Septisk chock orsakas av den kraftiga inflammation som alstras av vissa specifika antigen på bakterien, exempelvis LPS. Den stora mängden LPS stimulerar det ospecifika immunförsvaret att aktiveras på ett onormalt kraftigt sätt, vilket inte är förenligt med kroppens normala fysiologi.

Ref. Wikipedia

https://sepsisfonden.se/

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now