Skip to content Skip to footer

Hörselförlust

En hörselnedsättning kan bero på arvsanlag, miljö, ålder och/eller sjukdom. Var i örat den sitter och hur omfattande den är har stor betydelse för hur landets 1,5 miljoner hörselskadade hör och kan kommunicera i sin vardag.

Arvsanlag

Medfödda hörselskador beror ofta på genetiska faktorer. Men våra arvsanlag har också betydelse för om och när vi drabbas av hörselskador under livets gång. Våra gener är nämligen olika ”programmerade” när det gäller känslighet för buller, ärftliga hörselskador, åldersförändringar och så vidare. Detta innebär att om två personer vistas i starkt buller kan den ene få en bullerskada, medan den andres hörsel är opåverkad. Även åldersförändringar beror till stor del på våra individuella arvsanlag i kombination med miljöfaktorer, som buller.

Miljöfaktorer

Buller är den absolut vanligaste miljöorsaken till hörselnedsättning. Det finns också kemiska ämnen som ökar risken för bullerskador, och det finns läkemedel som har hörselnedsättning som biverkning. En annan miljöpåverkan är yttre våld, till exempel hjärnskakningar, skallfrakturer med mera.

Ålder

Så kallad presbyacusis beror på våra genetiska anlag (se ovan), men också på vilket slitage (buller) vi har utsatt hörseln för under åren. Att en av fyra i åldern 55-64 år har hörselproblem tyder på att åldersförändringar visar sig allt tidigare.

Sjukdom

Hörselnedsättning kan orsakas av till exempel hjärnhinneinflammation och Menières sjukdom.

 

http://www.barnplantorna.se/

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now