Skip to content Skip to footer

2020 – Incidens per åldersgrupp

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. 

Under 2020 rapporterades 28 fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med drygt 50 procent jämfört med 2019. Könsfördelningen var jämn och medianåldern bland fallen var 27 år. Incidensen var högst i åldersgruppen yngre än ett år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive 25–29 år. Det var dock få fall i alla åldersgrupper

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now