Skip to content Skip to footer

Meningitis flag

Vi har ödmjukt tagit emot meningitflaggan som är ett kraftfullt globalt initiativ utformad för att öka medvetenheten om den pågående kampen mot meningit. Den har skapats för samhället, av samhället, och syftar till att stödja allt vårt arbete för att galvanisera åtgärder mot meningit över hela världen. Vi är oerhört stolta över att vi har fått vara med på att skapa denna flagga.
 
Meningitflaggan representerar tre distinkta element: en gul halvcirkel, en lila triangel och en blå bakgrund. Varje element syftar till att kommunicera en specifik aspekt av meningit-rörelsen: 

💛 Gul halvcirkel: Den gula halvcirkeln representerar patienten som rörelsens ljusa, hoppfulla centrum, som symboliserar att varje individ är viktig.. 

💜 Lila triangel: Att skydda individen är en lila triangel – som lyfter fram den stödjande roll familjer spelar. Den pekar uppåt som en pil och symboliserar snabbhet och positivitet i kapplöpningen mot meningit. 

💙 Blå bakgrund: Det sista lagret är ett hav av blått, som symboliserar en känsla av orubblighet i rörelsen för att besegra meningit, som demonstreras av varje CoMO-medlem
 
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now