Skip to content Skip to footer

Förebyggande åtgärder

Många människor känner inte till varningstecknen eller att många typer av meningit kan förebyggas med vaccin.

Hjärnhinneinflammation utvecklas snabbt, är svårt att diagnostisera, och kan leda till döden på mindre än 24 timmar. Förebyggande med vaccin räddar liv och är ett sätt att Take action för att #defeatmeningitis.

Det finns flera vacciner som skyddar mot de vanligaste typerna av hjärnhinneinflammation. I Sverige är de vanligaste vaccinerna MenACWY och MenB, men tala med din läkare eller vaccinationscentralen om du är osäker på vilka vaccin du bör ta.

Vaccination mot meningokocker är per i dag inte en del av det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige som det är i många andra länder.

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år är mest utsatta. Men vem som helst kan drabbas. Varje år smittas cirka 60 personer i Sverige av meningokocksepsis, livshotande hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning. Vid studier utomlands som t.ex. USA eller UK är vaccination mot meningokocker ofta obligatorisk.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som påvisas ganska ofta i svalget även från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Det finns 13 olika grupper av meningokocker. Främst är grupperna A, B, C, Y och W sjukdomsframkallande men de senaste åren rapporteras även grupp X ge sjukdom i Afrika.

Bakterien infekterar enbart människan. Smittämnet sprids genom nära kontakt, i regel som en luftburen droppsmitta, till de övre luftvägarna. Trots att det är många som exponeras och även blir smittbärare kring fall av meningokocksjukdom är det ändå ovanligt med kliniska sekundärfall, som kan kopplas direkt till indexpatienten.

Inkubationstiden hos dem som insjuknar är vanligen två till tre dygn.

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Vid kliniskt uttalad meningokocksjukdom har patienten ofta en blodförgiftning (sepsis) och en svår hjärnhinneinflammation, som snabbt måste behandlas för att patienten skall bli helt återställd. Tragiska dödsfall, där patienter dör innan adekvat behandling hunnit sättas in i tid, skapar en förklarlig fruktan för sjukdomen.

Bärarskap av meningokockbakterien utan att man sjuknar är dock vanligt, omkring tio procent av befolkningen bär på bakterien.

Bakterierna som orsakar meningit är i själva verket relativt vanliga. De flesta av oss verkar ha en naturlig immunitet, men det finns inget sätt att veta vem som har denna immunitet och vem som inte har det.

Upp till 24 procent av ungdomar är bärare av meningokockbakterien och de är en av de grupper som har den högsta andelen fall av meningokocksjukdom, vilket gör att det är viktigt att de vaccineras.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now