Skip to content Skip to footer

Utslag

När människor tänker på hjärnhinneinflammation, tänker de ofta på ett utslag – vanligtvis en röd eller lila markering på kroppen som kvarstår när man trycker med ett glas.

Det är dock otroligt viktigt att veta att ett utslag inte alltid kommer att synas. ❌

Lita på dina instinkter och sök medicinsk hjälp omedelbart om du misstänker hjärnhinneinflammation eller hjärnhinneinflammationsrelaterad sepsis. 🚑

Varför? Eftersom dessa sjukdomar verkar snabbt, kan personen bli allvarligt sjuk mycket snabbt. ⚠️

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now