Skip to content Skip to footer

World Meningitis Day 2023

The race is on to defeat meningitis.

The World Health Organization’s Global Road Map to Defeat Meningitis by 2030 will improve prevention, diagnosis and treatment, disease monitoring, health advocacy, and support and aftercare, saving up to 200,000 lives annually and significantly reducing disabilities caused by meningitis.

Countries worldwide have committed to the vision of better prevention, diagnosis, treatment, disease monitoring, health advocacy, and support and aftercare.

With collective global action we can make this our reality by 2030.

But the clock is ticking. Let’s make every day to 2030 count – join the global movement demanding action to defeat meningitis.

There are plenty of ways to show your support this World Meningitis Day.

#DefeatMeningitis #WorldMeningitisDay

Två månader kvar till startskottet för World Meningitis Day kampanjen! Följ med på våra sociala medier Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

I dag den 5:e september drar vi i gång World Meningitis Day 2023 kampanjen och vi kommer varje dag fram tills den 5 oktober 2023 att dela information, berättelser och video på flera olika språk. Följ med på våra sociala medier Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn och dela gärna vidare så att denna viktiga information sprids till så många som möjligt.

Idén till Meningokockfonden väcktes när vår grundare Christine förlorade sin son Mathias (17 år) till meningokocker sommaren 2019 och inte hittade så mycket information om denna sjukdom på svenska, men däremot mycket information på engelska. För att hedra Mathias bestämde hon sig därför för att göra något åt detta och Meningokockfonden såg sitt officiella ljus i mars 2020.

Stiftelsens vision är att vi skall ha en ”värld fri från meningokocker och sepsis” samt ”att sprida information till allmänheten och besegra meningokocker och sepsis”. Det är ett långsiktigt jobb för att nå WHO:s 2030 mål som är att #defeatmeningitis, men tillsammans kan vi göra detta.

Meningokocker är en grupp med aggressiva bakterier som kan orsaka meningit (hjärnhinneinflammation) och sepsis (blodförgiftning). Båda sjukdomarna kan ha ett oerhört snabbt förlopp med ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Det är därför av yttersta vikt att känna till symptomen för att snabbt kunna få livräddande vård.

Symtom på meningokocker kan variera från person till person och kan lätt förväxlas med andra mindre allvarliga sjukdomar som influensa, förkylning eller till och med COVID. Se till att du känner till symptomen och sök hjälp om du känner att något är fel.

Hur kan du hjälpa till med att sprida information? Berätta din historia på ditt sätt – det finns inget mer kraftfullt än att berätta för andra om meningokocker:s fruktansvärda påverkan. Var en av de många personerna som delar sin berättelse i ”Meningitis: the voices of experience”, i stöd av WHO:s globala vägkarta för att besegra meningit före 2030.

Skicka din berättelse till oss på info@meningokockfonden.se.

– Når jeg tenker på Leonardo så er det hans fine brune øyne som kommer først opp i hodet mitt. Øyne man kunne drømme seg bort i. Han var et lite sjarmtroll som smittet glede over på alle rundt seg. Leonardo ble født på selveste 17. mai.

Leonardo var en 20 måneder gammel gutt som gikk fra å være frisk til å dø av hjernehinnebetennelse (meningitt) i løpet av få dager.

Läs berättelsen om Leonardo på https://meningokockfonden.se/leonardo/

DET ROLIGA MED ATT VARA UNG SKA INTE GÅ PÅ BEKOSTANDET FÖR RISKEN MED BAKTERIELL MENINGIT!

Skydda dig själv och dina vänner genom att undvika dela drinkar, aktivt eller passivt röka, kyssas med flera partners och håll avstånd vid trånga evenemang och boendeutrymmen.

Om du eller en vän känner dig extra krasslig efter en utekväll, är det viktigt att KÄNNA till tecknen och symtomen, så att du kan agera omedelbart genom att söka akut läkarvård.

Gabriella och Loui blev båda drabbade av hjärnhinneinflammation men med olika utfall. Gabriella överlevde och lever i dag ett liv med amputerade ben. Loui dog 6 månader gammal.

Om båda hade varit vaccinerad mot meningokocker eller känt till symptomen så hade förmodligen deras liv sett annorlunda ut i dag.

Läs deras berättelser https://meningokockfonden.se/loui-fredhage/ , https://meningokockfonden.se/gabriella/

I vårt grannland Norge informerar båda myndigheter (FHI), kommuner och skolor om meningokock vaccinet till ungdomar/unga vuxna, som är största riskgruppen. Så är det per i dag inte i Sverige och det kräver vi en ändring på!

Men lobbying mot politiker och myndigheter tar tid och behöver påtryck ifrån olika håll. Hjälp oss att få en förändring på detta i Sverige!

https://www.fhi.no/ss/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

Alla kan drabbas av bakteriell meningit, men i Sverige visar statistiken att tonåringar och unga vuxna är de deciderat största riskgrupperna.

Ca 1 av 10 som drabbas av bakteriell meningit dör och 1 av 5 får livslånga eftereffekter som hjärnskador, hörselnedsättning, organskada och amputation.

Sophie var 1 1/2 år, hon vakande på morgonen & sa att hon var törstig. Jag såg att det inte stod rätt till med henne, jag bar upp henne ur sängen, hon var slö och allt förvärrades så snabbt, hon började förlora medvetandet, jag knäppte försiktigt upp hennes lilla pyjamas, jag minns allt så detaljerat, jag såg att henne bål var blåprickig… Min man körde oss in till sjukhuset i Örebro, jag satt i baksätet med Sophie i mitt knä, jag minns alla gupp på vägen och hur Sophie bara tynade ifrån oss.

Läs hela berättelsen om Sophie och hennes syskon på https://meningokockfonden.se/sophie/

 

Effektiva vacciner är tillgängliga för att förebygga meningokocker, MenACWY + MenB. Varje meningokock vaccin ger barn och unga en chans att växa upp och leva ut sina drömmar och räddar liv nu och i framtiden 💜.

Meningokock vaccination är inte på det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige, men förebygg det förebyggbara genom att vaccinera ditt barn mot meningokocker i dag! Det är en billig livförsäkring.

Den globala färdplanen ”Defeat Meningitis by 2030” beskriver en heltäckande vision för att bekämpa meningit, förankrad av tre ambitiösa – men ändå uppnåbara – visionära mål.

Läs mer på: https://bit.ly/2Xzh2fG

  • 1 av 10 som drabbas av bakteriell meningit dör – globalt över 230 000 per år.
  • 1 av 5 som överlever får livslånga eftereffekter som hjärnskador, hörselnedsättning, organskador och amputation.
  • Utöver detta lider många av depression och ångest, vanliga psykologiska effekter av hjärnhinneinflammation, något som kostar samhället enorma summar varje år i förlorad produktivitet.
  • Meningit är en känslomässigt förödande sjukdom som drabbar många under hela livet.

Meningokocker har ingen åldersgräns och inte alla som drabbas får allvarliga efterverkningar vilket lilla Chanelle är ett exempel på. Med rätt och snabb läkarvård vill de flesta som drabbas, precis som Chanelle, inte få några synliga efterverkningar. Men även med snabb diagnos och behandling kommer ca. 10% av patienterna med bakteriell meningit att dö inom 24 till 48 timmar efter att symptomen visar sig.

Symtom på meningokocker kan lätt förväxlas med influensa eller förkylning.  Se till att du känner till symptomen och sök hjälp om du känner att något är fel.

Läs berättelsen om Chanelle https://meningokockfonden.se/chanelle-hallo-2/ .

Det är en kapplöpning mot tiden att genomföra en global färdplan till 2030 som dramatiskt kommer att förbättra förebyggande, diagnos och behandling, sjukdomsövervakning, hälsoförespråkande och stöd och eftervård.

Låt oss tillsammans höja våra röster på World Meningitis Day den 5:e oktober för att stödja dess mål, så vi kan besegra en fruktansvärd, men till stor del vaccinförebyggbar infektion.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now