Skip to content Skip to footer

World Sepsis Day

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande. Det är viktigt att du söker vård direkt om du tror att du eller en närstående har fått sepsis.

Symtom Infektioner är mycket vanliga. Oftast är de lindriga och läker av sig själv, men ibland kan även det som börjar som en lindrig infektion snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd som kallas sepsis. Om du får sepsis känner du dig oftast mycket sjuk och har svårt att klara dig själv. Symtomen kommer ofta plötsligt. Ibland på några timmar.

Dessa symtom är vanliga vid sepsis:

– Du har eller har haft frossa de senaste dygnen.

– Du har eller har haft feber de senaste dygnen.

– Du har svårt att andas.

– Du verkar förvirrad eller är svår att få kontakt med.

– Du har diarré eller kräkningar.

– Du har mycket ont i mage, rygg, muskler eller leder.

– Du har en tydlig muskelsvaghet och orkar inte stå eller gå, framför allt om du är äldre.

 

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now