Skip to content Skip to footer

Studie visar varför vissa kan bli allvarligt sjuka av meningokockbakterier

Forskare vid Karolinska Institutet har kommit ett steg närmare i att förstå varför vissa personer blir allvarligt sjuka eller dör av en vanlig bakterie som är ofarlig för de allra flesta. I en studie som publiceras i tidskriften The Lancet Microbe kopplar forskarna RNA mutationer i bakterien Neisseria meningitidis till invasiv meningokockinfektion. Det är första gången ett icke-kodande RNA i en bakterie har kopplats till sjukdomsutveckling. Läs hela artikeln ifrån Karolinska Institutet här.

Läs hela Publikationen ”Novel hypercapsulation RNA thermosensor variants in Neisseria meningitidis and their association with invasive meningococcal disease: a genetic and phenotypic investigation and molecular epidemiological study” av Jens Karlsson, Hannes Eichner, Cecilia Andersson, Susanne Jacobsson, Edmund Loh, The Lancet Microbe, online 8 december, 2020, doi: 10/1016/S2666-5247(20)30146-4

Artikel Meningitis Research Foundation (engelska)

Artikel Daily Mail (engelska)

Färgad svepelektronmikroskopbild av bakterien Neisseria meningitidis. Bild: Hannes Eichner, Francesco Righetti and Edmund Loh

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now