Skip to content Skip to footer

Incidens per åldersgrupp 2021

2021 var ett år med fortsatt Covid-19 pandemi. Under 2021 var det ett mycket lågt antal fall som kan nästan helt hänföras till pandemin. Totalt var det 10 registrerade fall under hela året med flest fall under vinter månaderna. 

Till skillnad från tidigare år var könsfördelningen annorlunda i 2021 där 80% av fallen var man och 20% kvinna. Tidigare år har fördelningen varit ungefär 50/50.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now