Skip to content Skip to footer

Vill du delta i en studie?

Vill du delta i en forskningsstudie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier?

Meningokockbakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation som också kallas blodförgiftning (sepsis). Infektionerna är ovanliga men kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att användas i studien, med tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot fler grupper av meningokockbakterier.

För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 18 år, men ännu inte 51 och i övrigt vara frisk.

Studien pågår i 8 – 12 månader beroende på vilken grupp man slumpas in i. Under denna period ingår upp till fyra besök på studieenheten samt en avslutande telefonuppföljning. Vid två av besöken ges injektion i armen. Alla besök och studievacciner är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter

Du som är intresserad av att delta i studien, eller som vill veta mer om den, är välkommen att ringa oss på telefon 08-123 498 63. Ansvarig prövare för den här studien är överläkare Helena Hervius Askling vid Studieenheten Akademiskt specialistcentrum i Stockholm.

För ytterligare information eller för att anmäla sig till studien https://www.akademisktspecialistcentrum.se/aktuella-studier/vaccin-mot-infektion-orsakad-av-meningokocker_vuxen/

 

Nå finns möjligheten att delta i det globala forskningsprojekt där det undersökes ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier även i Region Örebro län.
 
För mera information kontakta avdelningen för kliniska prövningar på telefon 019 – 602 62 35 eller e-post akp@regionorebrolan.se. Du kan också anmäla ditt intresse genom Vårdguidens e-tjänster som nås via www.1177.se.
 

Har ditt barn fyllt 10 år, men ännu inte 18? Nu har hen möjlighet att delta i en studie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum i Stockholm söker deltagare till ett globalt forskningsprojekt där de undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

För att eventuellt kunna delta ska man ha fyllt 10 år, men ännu inte 18 och i övrigt vara frisk och både barnet / ungdomen och dess vårdnadshavare måste samtycka.

Se https://www.akademisktspecialistcentrum.se/meningokockvaccin för ytterligare information eller för att anmäla sig till studien.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now