Skip to content Skip to footer

Norge: Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav. Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør. De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom to og ni tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen. Så langt i 2019 er det meldt om ett tilfelle.

Vaksine til ungdom

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. I tillegg er vaksine mot meningokokk serogruppe B (Bexsero eller Trumenba) tilgjengelig. For å være beskyttet mot alle gruppene av meningokokkbakterien som sirkulerer i Norge (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste fire årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år i Norge.

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning i denne aldersgruppen. Derfor er det denne vaksinen som primært anbefales. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen og anbefalingen vil kunne endres.

Forekomsten av de ulike serogruppene kan være annerledes i andre land. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve eller sterkt anbefale vaksinasjon mot meningokokksykdom; ACWY-konjugatvaksine, meningokokk B-vaksine eller både ACWY-konjugatvaksine og meningokokk B-vaksine. Det er viktig å være oppmerksom på eventuelt krav og anbefaling om vaksinasjon for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands.

Vaksinér i god tid

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring (studenten) eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Andre forebyggende tiltak

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres ved å følge disse rådene: * Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.

* Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din. Unngå aktiv og passiv røyking.

* Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.

* Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.

* Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Folkehelseinstituttet i Norge

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now