Skip to content Skip to footer

Norge: 18-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

26. november ble en 18 år gammel jente innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) med smittsom hjernehinnebetennelse. Jenta døde dessverre kort tid etter.

Selv om smittefaren er svært lav, har SUS og Stavanger kommune – i tett kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) – satt i gang nødvendige tiltak i nærmiljøet. Jenta var elev ved St. Olav videregående skole. Rektor ved skolen har sendt ut SMS med informasjon til alle elever og ansatte.

Slik smitter sykdommen

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkmeningitt) forårsakes av en bakterie. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. Vanligste smittemåte er gjennom spytt, for eksempel ved kyssing og deling av glass eller flasker. I svært sjeldne tilfeller kan personer som har vært i nær kontakt (nærkontakter) med en person med smittsom hjernehinnebetennelse utvikle sykdommen dersom de er smittet med bakterien.

Nærkontakter er de som har hatt tett kontakt med den syke, det vil si nærmeste familie og venner eller elever i samme skoleklasse. Disse følges opp spesielt som et føre-var-tiltak, og får tilbud om forebyggende ab-behandling.

Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse

De første tegnene er ofte vage og generelle:

> feber med frysninger

> hodepine

> kvalme

> oppkast

> diare

> allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt

Bakterien som forårsaker smittsom hjernehinnebetennelse kan gi blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Pasienten kan få små hudblødninger. Disse ser ut som små røde eller blårøde prikker, og har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem. Blodforgiftning kan utvikle seg raskt i løpet av få timer. Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av hjernehinnebetennelse.

Rektor ved St. Olav videregående skole har sendt ut SMS med informasjon til elever og ansatte. Dersom det er noen som ikke har blitt kontaktet, og som lurer på om de er i risikogruppen, kan de ta kontakt med Stavanger legevakt på telefon 51 91 45 00. Pressekontakter: Smittevernoverlege ved SUS, Lars Kåre Kleppe, Helsesjef Marit Johanne Anda, Stavanger kommune, 905 89 216. Smittevernoverlege Ruth Midtgarden, Stavanger kommune, 938 18 9851 91

Stavanger Kommune

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now