Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Meningit kan vara svårt att känna igen i de tidiga stadierna. Symptomen kan likna de hos den vanliga influensan, inklusive: feber, utslag, kräkningar, huvudvärk, stel hals, ljuskänslighet och dåsighet.

Hjärnhinneinflammation är inflammation i membranen som omger ryggmärgen och hjärnan och kan lätt förväxlas med andra sjukdomar som influensa, covid-19 etc. Hjärnhinneinflammation kan döda på under 24 timmar och tidig upptäckt och behandling är ytterst nödvändigt.

Det finns flera vacciner som skyddar mot de vanligaste typerna av hjärnhinneinflammation. I Sverige är de vanligaste vaccinerna MenACWY och MenB. Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år är mest utsatta. Men vem som helst kan drabbas.

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now