Skip to content Skip to footer

Efterverkningar

De flesta som får hjärnhinneinflammation återhämtar sig helt, men det kan ta tid.  Vissa kan uppleva en rad olika efterverkningar, som kan variera från milda till mer allvarliga och invalidiserande. Många barn och vuxna med hjärnhinneinflammation…

Effektiva vacciner är tillgängliga!

Effektiva vacciner är tillgängliga för att #DefeatMeningitis. WHO’s globala färdplan "Defeat Meningitis by 2030" strävar efter en minskning av bakteriell meningit som kan förebyggas med vaccination.    Hur effektiva är vaccinerna mot meningokocker som för närvarande…

Informationspaket

Vi har tagit fram informationsmaterial om meningokocker i form av små visitkort med symptomen, en A5 broschyr och A3 affisch med information samt pennor som kan beställas via vår webbshop. Första leveransen av vårt informationspaket går…

Förebyggande åtgärder

Det finns vacciner som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och B. Spädbarn och barn under fem år och ungdomar mellan 15 och 19 år är mest utsatta. Men vem som helst i världen kan få meningit…

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Sjukdomsinformation Vid kliniskt uttalad meningokocksjukdom har patienten ofta en blodförgiftning (sepsis) och en svår hjärnhinneinflammation, som snabbt måste behandlas för att patienten skall bli helt återställd. Tragiska dödsfall, där patienter dör innan adekvat behandling hunnit…

Vad är skillnaden mellan bakteriell och viral meningit?

Meningit kan vara ett mycket skrämmande ord för människor att höra. Det är viktigt att veta att det finns olika typer av meningit. De olika typerna har olika konsekvenser när det gäller behandling och risken att…

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Meningokocksjukdomen är en akut insättande febersjukdom som brukar ge hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Patienten är ofta omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Ett kännetecken som ibland…

Hörselförlust

En hörselnedsättning kan bero på arvsanlag, miljö, ålder och/eller sjukdom. Var i örat den sitter och hur omfattande den är har stor betydelse för hur landets 1,5 miljoner hörselskadade hör och kan kommunicera i sin…

Förlust av syn/synproblem

Din synnedsättning kan bero på en ögonsjukdom. Det varierar mellan de olika sjukdomarna hur snabbt synen förändras och hur mycket din syn blir nedsatt. En del sjukdomar gör att din syn blir nedsatt under en tid men sedan blir den…

Organskada/organsvikt

Septisk chock är en livshotande form av sepsis. När det blodtrycksfall som uppstår vid sepsis inte går att häva med stora mängder intravenös vätsketillförsel, kallas tillståndet för septisk chock. Orsaken till blodtrycksfallet är en kraftig inflammatorisk reaktion med massivt pådrag av…

Depression

Du kan ha fått en depression om du känner dig nedstämd, trött och orkeslös under en längre period, och har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra. Då kan du…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now