Skip to content Skip to footer

Antal dödsfall/år

2020 och 2021 - pandemi år Under 2020 och 2021, som var  pandemi år, var det ett dödsfall i 2020 och 2 dödsfall i 2021 i Sverige på grund av meningokocker. Tyvärr var det inte…

Antal fall/år

2022 antal fall ökar igen Under åren med Covid-19 var antal fall av meningokocker på det lägsta nivå sen tillgängliga mätningar som vi har tillgång till. De första 10 månader av 2022 visar att det är…

Riskgrupper

Spädbarn och barn under fem år, ungdomar mellan 15 och 19 år och unga vuxna mellan 20 och 29 år. I många länder rekommenderas det att ungdomar i åldern 15-19 bör överväga att vaccinera sig (individuell bedömning). Deltagande i aktiviteter där…

Förebygg meningokocker genom vaccination

Det bästa sättet att förebygga meningokocker är genom vaccination. Förutom rent vatten och god hygien är vacciner det mest effektiva sättet att förebygga infektionssjukdomar. Bakteriell meningit och sepis är exempel på sjukdomar där vaccination kan vara skillnaden mellan liv och död eller…

Vart kan jag vaccinera mig mot meningokocker?

Du kan vaccinera dig på olika vaccionationscentraler, läkarmottagningar och även på apotek. Priset för MenACWY varierar mellan 650:- till 800:- Priset för MenB varierar mellan 1.200:- till 1.500:-

Varför vaccinera sig?

Man kan ha delade meningar om man skall vaccinera sina barn och ungdomar eller inte och om man skall informera allmänheten om olika typer av vacciner eller inte. Men om vi hade fått information om MenACWY…

Myt och Fakta

 MYT  Meningokocker drabbar endast spädbarn och småbarn.  FACT  Meningit kan - och gör - drabba alla, i alla åldrar, när som helst. Fullt friska människor i alla åldrar fortsätter att drabbas av denna dödliga sjukdom, som kan döda…

Q&A

Q: Finns det en inkubationsperiod för bakteriell meningit? A: Ja. Symtom visas normalt inom cirka fem dagar efter att man har blivit smittad av bakterien. Vanligtvis måste man vara i mycket nära eller regelbunden kontakt med någon för…
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Now